Andrea Babišová - Poslankyně PSP ČR

Aktuality

Sobotní akce v Bohumíně – 23.09.2023

V sobotu, 22. září 2023, jsem se zúčastnila několika výjimečných akcí, které měly pozitivní vliv na naši komunitu a přinesly radost mnoha lidem.

Den začal na Národním dni železnice v Bohumíně, kde jsem měla možnost spatřit historické vlaky, které nás vrátily zpět do doby, kdy železnice byla středem moderního pokroku. Staré parní lokomotivy, elegantní vagóny a zachovalé nádražní budovy nás přenesly do doby, kdy vlaky spojovaly města a otevíraly nové možnosti.

Další zastávkou bylo předávání cen dobrovolným hasičům v Kopytově. Jsem dlouhodobou podporovatelkou tohoto sboru. Jejich obětavá práce a oddanost jsou neocenitelné, a tak jsem byla velmi hrdá, že jsem mohla být součástí této slavnostní události.

Den vrcholil účastí na akci „Veslujeme za českým rekordem,“ která měla nejen sportovní, ale i charitativní rozměr. Každý účastník musel uveslovat 500 metrů a společně jsme dosáhli úctyhodného českého rekordu. Nejvíce mě však těší, že tato událost byla také charitativní a celý výtěžek ve výši 17 000 Kč byl věnován postiženému Dominikovi. Bylo to krásné spojení sportu, dobročinnosti a komunity.

Více aktualit