Andrea Babišová - Poslankyně PSP ČR

Aktuality

Setkání se starostou obce Dětmarovice

Jako poslankyně se dlouhodobě snažím poskytovat podporu různým obcím a jejich potřebám. Nedávno jsem se setkala s Ing. Ladislavem Rosmanem, starostou Dětmarovic s cílem diskutovat o stavu splaškové kanalizace a metodách, jak ji dále rozvíjet. Je nesporné, že v České republice máme stále nedokončené nové kanalizační sítě, což představuje významné výzvy pro životní prostředí a zdraví občanů. 

Navzdory snahám o úspory se stále ukazuje, že státní dotace v oblasti podpory nových ČOV a rozvoje splaškových potrubních systémů nejsou plně využity nebo zůstávají nevyčerpané. 

Je naší společnou odpovědností podporovat a prosazovat změny, které přispějí ke zlepšení infrastruktury v našich obcích a ochraně našeho životního prostředí. Jsem odhodlaná pokračovat v úsilí a spolupráci, abychom nalezli udržitelná řešení pro tuto stále aktuální problematiku.

Dětmarovice

Více aktualit