Andrea Babišová - Poslankyně PSP ČR

Aktuality

10. ročník akce Plaveme prsa

V Bohumíně se uskutečnil již desátý ročník výjimečné události zvané „Plaveme prsa,“ která měla za účel podpořit prevenci onkologického onemocnění prsou. Tato akce se stala oblíbeným setkáním místních obyvatel a dobrovolníků, kteří se spojili ve jménu zdraví a solidarity.

 

Letošní jubilejní desátý ročník „Plaveme prsa“ přinesl značný zájem a nadšení. Účastníci se sešli u místního koupaliště a zúčastnili se plaveckých závodů, při kterých plavali výhradně prsa. Akce nebyla pouze o soutěžení, ale také o vzdělávání a podpoře tématu prevence rakoviny prsu.

Celý den byl provázen vzájemnou podporou a spoluprací na důležitém zdravotním tématu. Účastníci se stali aktivními podporovateli iniciativy, která si klade za cíl zvýšit povědomí o prevenci rakoviny prsu a poskytnout podporu těm, kteří s touto nemocí bojují. Desátý ročník „Plaveme prsa“ v Bohumíně nejen zdůraznil důležitost prevence onkologického onemocnění prsou, ale také připomenul sílu komunity a solidarity.

 

Andrea Babišová se zúčastnila 10. výročí Plaveme prsa.
Akce na prevenci onkologického onemocnění.

Více aktualit