Andrea Babišová - Poslankyně PSP ČR

Cíle

Je nezbytné se zaměřit na několik klíčových cílů, které by mohly výrazně zlepšit kvalitu života obyvatel. Jedním z těchto hlavních cílů je větší důraz na práci bytových techniků a činnost domovníků. Tato iniciativa by mohla zvýšit bezpečnost a pohodlí v bytových domech a zlepšit vztahy mezi nájemníky a správci nemovitostí.

Dalším důležitým cílem je vybudování zelených střech a instalace solárních panelů na střechy. Tím by mohlo dojít k výraznému snížení energetické náročnosti města a ke zvýšení jeho udržitelnosti. Zelené střechy také přispějí k ochraně životního prostředí a zlepšení kvality ovzduší.

Dostupnost sociálních služeb a zdravotní péče je dalším důležitým cílem, který by měl být zajištěn i v domácím prostředí. Starší občané a lidé s omezenou mobilitou by měli mít přístup k potřebným službám a péči bez nutnosti dlouhých cest do nemocnic či lékařských center.

Rozvoj sítě odlehčovacích služeb ve všech jejich formách by také mohl pomoci lidem v obtížných životních situacích. K tomu mohou přispět i čipy pro seniory s funkci SOS tlačítka, která jim umožní okamžitou pomoc v případě potřeby.

Andrea Babišová PSP ČR

Důstojné bydlení pro kvalitní život

 • Větší důraz na práci bytových techniků
 • Větší důraz na činnost domovníků
 • Vybudování zelených střech
 • Solární panely na střechy

Sociální zázemí (politika)

 • Dostupnost sociálních služeb a zdravotní péče také v domácím prostředí
 • Dostupnost a rozvoj sítě odlehčovacích služeb všech forem 
 • Čipy pro seniory – SOS tlačítko 

podpora činnosti spolků

 • Výhodnější nabídka pronájmu prostor města pro spolky pracující na území Bohumína
 • Podpora a součinnost se spolu a neziskovými organizacemi

Školství

 • Chůva na poloviční úvazek na jednu mateřskou školu, případně na každé dvě školy
 • Školní psycholog 
 • Sociální pedagog
 • Zajištění bezbariérových prvků ve školách

kultura a sport

 • Dovybavení Aquacentra a divokou řeku a tobogán
 • Navýšit ubytovací kapacity na Bosporu – vybudování ubytování ze starých šaten
 • Vytvoření sdílených zahrádek

zdravotnictví

 • Udržení zkvalitnění zdravotní péče
 • Dovybavení nemocnice o navigační tabule pro lepší orientaci
 • Dovybavení nemocnice o nápojové automaty v případě dlouhého čekání v čekárnách

Když mohu tak pomohu

Podpora místních spolků pracujících na území Bohumína je také klíčovým cílem. Poskytnutí výhodnější nabídky pronájmu prostor města pro tyto organizace by mohlo posílit sociální a kulturní život města.

Spolupráce s neziskovými organizacemi je dalším důležitým faktorem. Tyto organizace mohou poskytovat cennou pomoc a podporu pro obyvatele města v různých oblastech, od sociální péče po vzdělání a kulturu.

Dalším cílem je zajištění dostatečného počtu chův na poloviční úvazek ve školách. To umožní rodičům lépe skloubit péči o děti s pracovním životem. Školní psychologové a sociální pedagogové jsou nezbytnými členy týmu ve školách, kteří mohou pomoci žákům v jejich osobním a akademickém rozvoji. Je také důležité zajistit bezbariérové prvky ve školách, aby bylo zajištěno, že všichni žáci mají rovný přístup k vzdělání.

Dovybavení místního Aquacentra a divoké řeky o tobogán by mohlo zvýšit atraktivitu města a posílit volnočasové aktivity pro obyvatele. Navýšení ubytovacích kapacit na Bosporu v podobě ubytování ze starých šaten by mohlo přilákat více turistů a podpořit místní ekonomiku. Vytvoření sdílených zahrádek je dalším cílem, který by mohl posílit komunitní pouta a zlepšit prostředí v městě.

Je nezbytné udržet a zkvalitnit zdravotní péči v městě, včetně doplňkových opatření, jako jsou navigační tabule a nápojové automaty v nemocnicích.

Celkově by tyto cíle mohly přinést významné zlepšení kvality života obyvatel Bohumína a posílit atraktivitu města pro nové obyvatele a návštěvníky. Je důležité, aby město spolupracovalo s občany, organizacemi a dalšími zainteresovanými stranami na dosažení těchto cílů a zajistilo tak prosperitu a pohodlí pro všechny své obyvatele.

ZŮSTAŇME V KONTAKTU

Přihlaste se k odběru a získávejte nejnovější informace a novinky přímo do Vaší e-mailové schránky.

Přihlášením k newsletteru souhlasíte zpracováním osobních údajů.

ZŮSTAŇME V KONTAKTU

Přihlaste se k odběru a získávejte nejnovější informace a novinky přímo do Vaší e-mailové schránky.

Přihlášením k newsletteru souhlasíte zpracováním osobních údajů.