Andrea Babišová - Poslankyně PSP ČR

Mgr. Andrea Babišová, MBA

O mně

Andrea Babišová

Mgr. Andrea Babišová, MBA

Jmenuji se Andrea Babišová a mnozí z Vás mne znáte jako zdravotní sestru, zastupitelku, sousedku a především hrdou obyvatelku města Bohumín.

Svou vzdělávací cestu jsem započala na Gymnáziu v Karviné, kde jsem složila maturitní zkoušku. Následně jsem se rozhodla pro studium na Střední zdravotní škole v Karviné, kde jsem složila maturitní zkoušku v oboru zdravotní sestra po dvou letech studia.

Touhu po vzdělání jsem dále rozvíjela na Bankovním institutu vysoké škole v Praze, kde jsem dosáhla titulu Bc. v oboru Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb. Svou odbornou dovednost jsem následně prohlubovala na Vysoké škole mezinárodního podnikání ISM Slovakia v Prešově, kde jsem získala titul Mgr. se zaměřením na Etiku vztahů s veřejností a obchodní protokol.

Vrchol mého vzdělávání představovalo studium na CEMI (Central European Management Institute), kde jsem získala titul MBA s zaměřením na Management veřejné správy. Věřím, že vzdělání je neocenitelným nástrojem pro osobní a profesní růst.

Vzdělání

Věřím, že vzdělání je neocenitelným nástrojem pro osobní a profesní růst.

Práce zdravotní sestry

Práce v nemocničním prostředí mě naučila empatii a schopnost rychlého rozhodování v náročných situacích.

Poslankyně

Mým nejvýznamnějším kariérním mezníkem je funkce poslankyně v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky.

Své teoretické i praktické znalosti jsem následně využila při práci v Bohumínské městské nemocnici a.s., kde jsem působila jako zdravotní sestra na chirurgickém oddělení. Postupně jsem zastávala pozice staniční sestry chirurgické ambulance a vrchní sestry chirurgického oddělení. Práce v nemocničním prostředí mě naučila empatii a schopnost rychlého rozhodování v náročných situacích.

Následně jsem přešla do Krevního centra Frýdek-Místek a.s., kde jsem pracovala jako odběrová sestra.

Své zkušenosti jsem dále rozšířila v soukromém sektoru jako manažerka personalistiky ve společnosti Vanesta reklama s.r.o..

Změňme tvář Čr

Ačkoli mám za sebou mnoho pracovních úspěchů, má práce zdaleka nekončí.

Jsem odhodlaná pokračovat ve svém úsilí a přinášet pozitivní změny do životů našich občanů.

Svou kariéru vnímám jako neustálý proces učení a rozvoje, a jsem odhodlaná pokračovat v práci na projektech a iniciativách, které povedou k lepšímu životu našich občanů.

Poslankyně parlamentu ČR

Mým nejvýznamnějším kariérním mezníkem je funkce poslankyně v Poslanecké sněmovně PSP, do které jsem byla zvolena. Od roku 2017 do roku 2021 jsem působila jako předsedkyně Podvýboru pro sociálně zdravotní pomezí, členka Výboru pro evropské záležitosti, členka Výboru pro sociální politiku, členka Podvýboru pro rozvojovou spolupráci, členka Podvýboru pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci

V současnosti aktivně pracuji na Podvýboru pro sociálně vyloučené lokality a začleňování lidí po výkonu trestu, kde jsem předsedkyní a jsem také členkou Podvýboru pro vězeňství. Dále jsem členkou Podvýboru pro Hasičský záchranný sbor České republiky a Podvýboru pro oblast financování zdravotnictví a zdravotní pojištění.

FAQ

Zastupuji hnutí ANO!

Vláda si naprosto s ničím neví rady a nechává lidi na holičkách. Lidem radí ať si pomohou vlastními silami. Bohužel tato marnost nebere konce.

Šla jsem do politiky, abych mohla aktivně pomáhat obyvatelům a přispět k zlepšení jejich života.

Nejsem manželkou, sestrou ani milenkou. Jsem především kolegyně a jedná se o pouhou shodu jmen.